Návštevy v CSS-LIPA

 
  • Návštevy pre PSS sa musia 24 hodín dopredu nahlásiť a dohodnúť si hodinu návštevy.
  • Počet návštevníkov max. 2.
  • Pri obmedzenom počte miestností, prednosť budú mať ohlásené návštevy. 
  • Návštevy sú vyhradené len vo vonkajších priestoroch zariadenia.
  • Návštevy vyhradené len v hodinách (cez pracovný týdeň, víkendy a sviatky):

8:00- 11:00

13:00- 17:00

  • Pri vstupe do zariadenia musia návštevníci vyplniť tieto TLAČIVÁ:

- Poučenie o GDPR COVID - 19

- Vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie

  • Oboznámenie sa s plánom a režimom návštev, ktorý je v dispozíci na vrátnici!!!