Športové hry v css - lipovec, horné sŕnie - DSC01313

Opatrenia v CSS-LIPA

A)    Umožnenie návštev len vo vonkajších priestoroch v CSS – LIPA, vo vnútorných priestoroch, na vrátnici v priestore určenom na vrátnici (za prísnych hygienických podmienok, viď plán návštev)

B)    PSS v terminálnom štádiu ochorenia je možno navštíviť priamo na izbe pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok (na max. 30 min.)

C)    Umožnenie PSS krátkodobo opustiť priestory CSS – LIPA počas dňa, s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb (max. na 60 min.)

D)    Umožnenie PSS absolvovať lekárske vyšetrenie, vybavovať úradné záležitosti, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť

E)    Povolenie externých služieb v starostlivosti o telo a zovňajšok PSS (pedikérka, kaderník vo vyhradenom priestore na tom určenom – priestor pri vrátnici)

F)     Umožnenie spovedi podľa požiadaviek vierovyznania PSS vo vyhradenom priestore

G)   Umožnenie vykonania revízii v CSS – LIPA, pri ktorých hrozí riziko s omeškania a nevykonávajú sa na izbách PSS

H)       Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia CSS – LIPA vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch,  alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v pláne a režime návštev