Mesiac úcty k starším - Pic 0012

Naše služby

Centrum sociálnych služieb LIPA Kostolná – Záriečie poskytuje pobytovú formu sociálnej služby s celoročným pobytom. Sociálne služby sa poskytujú prijímateľovi sociálnej služby v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.

Centrum sociálnych služieb LIPA zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností (pracovná terapia, záujmová činnosť, úschova cenných vecí).

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30