Ekonomické oprávnené náklady

Analytické členenie ekonomických oprávnených nákladov nášho zariadenia.