Zákazka nad 1000 € za IV. štvrťrok 2021

Zákazka nad 1000 € bez DPH uskutočnené cez EKS, UVO, cenový prieskum za IV. štvrťrok 2021